ਪੰਜਾਬ ਪੀ ਸੀ ਐਸ 2022

9,000.00 /-

ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਪ੍ਰੀਲਿਮਜ਼ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 2021 - 22

ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਐਚ.ਏ.ਐਸ., ਐਚ.ਸੀ.ਐਸ., ਯੂ.ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੁੱਲ ਟੈਸਟ: 60 ਆਮ ਅਧਿਐਨ 50 ਸੀਸੈਟ: 10
9000 ਰੁਪਏ
ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ
ਪ੍ਰੀਲਿਮਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
ਐਚ.ਏ.ਐਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਐਚ.ਸੀ.ਐਸ. ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਾਧੂ 5 ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ

ਸਾਬਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਟੈਸਟ ਲੜੀ
ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਪ੍ਰੀਲਿਮਜ਼ 2020 ਵਿੱਚ 64/100 ਸਵਾਲ
ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਪ੍ਰੀਲਿਮਜ਼ 2019 ਵਿੱਚ 49/100 ਸਵਾਲ
ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਪ੍ਰੀਲਿਮਜ਼ 2018 ਵਿੱਚ 54/100 ਸਵਾਲ
ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. 2018 ਵਿੱਚ 57/100 ਸਵਾਲ
ਐਚ.ਏ.ਐਸ 2019 ਵਿੱਚ 62/100 ਸਵਾਲ
ਐਚ.ਏ.ਐਸ 2018 ਵਿੱਚ 67/100 ਸਵਾਲ

ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ., ਐਚ.ਏ.ਐਸ ਅਤੇ ਐਚ.ਸੀ.ਐਸ. ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ


ਆਮ ਅਧਿਐਨ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ (3 ਵਾਰ)

ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਵਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੂਖਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।


ਬਕਾਇਦਾ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਸੀਸੈਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਫਾਰਮੈਟ 'ਤੇ ਸੀਸੈਟ ਦੇ 7 ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


ਹਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ

ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ।


ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕਲਾਸਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਦੀ ਚਰਚਾ

ਹਰੇਕ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।


ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ (6 ਵਾਰ)

ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ 30-40% ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।


ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ (4 ਵਾਰ)

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦਾ 10% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਾਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।


ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਗਿਆਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਤਾਬਚੇ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਤਾਬਚੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।


ਰਾਜ ਜੀਕੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਜੀਕੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੀਕੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੇ 5 ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

Read more

 • ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸਟ
 • ਭੂਗੋਲ ਜਿਸਟ
 • ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਸਟ
 • ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਸਟ
 • ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ – ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ
 • ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ – ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ
 • ਸਰੀਰਕ ਭੂਗੋਲ – ਗੋਹ ਚੇਂਗ ਲਿਓਂਗ
 • ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭੂਗੋਲ – ਖੁੱਲਰ
 • ਭਾਰਤੀ ਭੂਗੋਲ – ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ
 • ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ – ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬੋਰਡ +1
 • ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ – ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ
 • ਵਾਤਾਵਰਣ – ਆਰ ਰਾਜਗੋਪਾਲਨ
 • ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ – ਅਰਿਹੰਤ
ਵਾਧੂ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਤਾਬਚੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Read more

 • ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
 • ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਕਾਸ
 • ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼
 • ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ
 • ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
 • ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Bodies) ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ(Institutions)
Test no. and code Date of the Test Topic and Syllabus of the Test

Test 1

10th July 2021

INDIAN POLITY
Indian Polity NCERT

Test 2

17th July 2021

INDIAN POLITY
Constitutional Development, Preamble, Union and its Territories, Citizenship, Fundamental Rights, DPSP, Fundamental Duties, Basic Structure, Emergency Provisions, Parliamentary Systems, Federal System

Test 3

24th July 2021

INDIAN POLITY
Union: President, Vice President, Prime Minister, Council of Ministers, Parliament, Parliamentary Committees, Supreme Court
State: Governor, Chief Minister, State Council of Ministers, State Legislature, High Court, Subordinate Courts

Test 4

31st July 2021

INDIAN POLITY
Special Provisions for Some States, Panchayati Raj, Municipalities, Union Territories, Scheduled and Tribal Areas, Constitutional and Non – Constitutional bodies, Political Dynamics

Test 5

7th August 2021

INDIAN POLITY
 • Constitutionalism
 • Historical Underpinnings
 • Evolution & Making of the Constitution
 • Features and Significant Provisions
 • Political systems
 • Democratic & Non-Democratic
 • Parliamentary & Presidential
 • Unitary & Federal
 • Direct and Representative
 • Republic and Monarchy etc.
 • The Preamble
 • The Union and its Territory
 • Citizenship
 • Fundamental Rights
 • Directive Principles
 • Fundamental Duties
 • Amendment of Constitution
 • Basic Structure of the Constitution
 • Emergency Provisions
 • President of India
 • Vice President of India
 • Prime minister
 • Central Council of Ministers, Parliament
 • Governor
 • Chief Minister
 • State Council of Ministers
 • State Legislature
 • Supreme Court
 • High Courts
 • Subordinate Courts
 • Centre-State Relations
 • Inter-state Relations
 • Local Government
 • Panchayati Raj
 • Local Urban Government

Test 6

14th August 2021

INDIAN POLITY
 • Official Language
 • Public Services
 • Tribunals
 • Special provisions for SCs, STs, BCs, Minorities & Anglo-Indians
 • Rights and liabilities of the Government
 • Authoritative text in Hindi Language
 • Anti-defection law
 • Ministries and Departments of the Government
 • Pressure group
 • Elections & political parties
 • Representation of People’s Act
 • Election Process
 • Transparency & Accountability
 • RTI
 • Citizen’s Charter
 • e-Governance
 • Election Commission
 • Union Public Service Commission (UPSC)
 • State Public Service Commission (SPSC)
 • Finance Commission
 • CAG
 • Attorney general of India
 • Advocate general of India
 • Special officer for Linguistic Minorities
 • National Commission for Scheduled Castes (NCSC)
 • National Commission for Scheduled Tribes (NCST)
 • National Commission for Backward Castes (NCBC) etc.
 • NITI Aayog, NHRC, SHRC, CIC, SIC, CVC, CBI, Lokpal, Lokayukta, NCPCR etc.

Test 7

21st August 2021

INTERNATIONAL RELATIONS
CURRENT AFFAIRS
COMPLETE INTERNATIONAL RELATIONS
KPS ENDURANCE MAGAZINES

Test 8

28th August 2021

INDIAN ECONOMY
NCERT ECONOMY

Test 9

4th September 2021

INDIAN ECONOMY
Basic Concepts of National Income, Money, Banking
Budgeting + Fiscal Policy + Sectors (Agriculture + Industrial + Service)

Test 10

11th September 2021

INDIAN ECONOMY
Monetary Policy + Financial Market + External Sector + International Institutions

Test 11

18th September 2021

INDIAN ECONOMY
National Income Accounting

 • Definition
 • Concepts: GDP, GNP, Market Price and Factor Cost, NNP, NDP, transfer payments, National income at FC, Personal Income, disposable income, factors affecting national income, net foreign facto income
 • Measurement of national income: value added method, income method, expenditure method, Application of various methods, Base year, GDP deflator
 • Debates around GDP and other indices

 

Capital Markets & Money Markets

 • Basic Terms and Concepts, Equity and debt Instruments
 • Primary market and Secondary markets etc.

 

Government budgeting and Fiscal Policy

 • Budgeting
  • Evolution of Budgeting
  • Institutions and Laws
  • The Union Budget: Components – Revenue Account,
  • Capital Account, Measures of Government Deficit etc.,
  • Weaknesses in the Budgetary Process
 • Fiscal Policy
  • Public Finance – Role and Importance,
  • Public Expenditure – Revenue and Capital, Development and Non-Development
  • Public Revenue
  • Sources of Revenue
  • Taxes
  • Classification – Direct and Indirect, Specific and Ad Valorem
  • Social and Economic Objectives of Taxes
 • Public Debt
 • Deficit Financing
Money and Banking

 • Money
  • Definition
  • Functions and significance
  • Evolution of Money
  • Money supply in India and factors affecting it
 • Banking
  • Need of banks
  • Function
  • Commercial Banks
 • Central Bank
  • Importance
  • Functions
  • Structure
  • Monetary Policy o Policy tools, (CRR, SLR, OMO, Repo and Rev Repo, MSF etc.)
 • Banking Reforms

 

Inflation and Employment

 • Inflation
  • Definition
  • Inflationary Gap and Inflationary process
  • Inflation Cycles: Demand Pull Inflation, Cost Push Inflation,
  • Causes of Inflation
  • Inflation Control measures
 • Unemployment
  • Types of Unemployment: Structural, Seasonal, Frictional, Cyclical
  • Nature of Unemployment in India

Test 12

25th September 2021

INDIAN ECONOMY
External Sector and Currency Exchange rate

 • Balance of Payments: Definition, Current and Capital Accounts, Convertibility
 • FDI, FII — issues, challenges etc.
 • Trade Policy
 • Product wise trade
 • Region wise trade
 • Subsidy boxes
 • WTO related issues and India
 • Intellectual Property Rights

 

International Trade and Bodies

 • IMF: Purpose and Objectives, Organization and Functions, Working and Evaluation, IMF and Underdeveloped Countries, SDR’s, Reforms etc.,
 • World Bank
 • Bilateral and Regional Cooperation

 

Agriculture

 • Recent trends in Agriculture Sector
 • Cropping System and Pattern;
 • Agricultural Marketing and Reforms
 • Agricultural Research;
 • Sustainable Agriculture;
 • Animal Husbandry
 • PDS
 • Farm distress and government initiatives
Industrial Sector

 • Industrial Policies
 • Licensing
 • MSME
 • Labour Reforms
 • Companies Act
 • Make in India, Skill India
 • Challenges in Industrial development
 • Organised and unorganised sector
 • PPP
 • Investment models

 

Initiatives by the govt.

 • Government policies
 • Five year Plans: Priorities and Performance, Issues
 • Related to planning
 • Economic Policies till 1991
 • Economic Reforms since 1991: End of license Raj, Liberalization, Privatisation and Globalisation
 • Infrastructure: IT, Communication, Urbanisation, Transport, Mining, etc.

Test 13

2nd October 2021

CURRENT AFFAIRS
ENDURANCE JUNE 2020 + ENDURANCE JULY 2020 + ENDURANCE AUGUST 2020

Test 14

9th October 2021

ENVIRONMENT AND ECOLOGY
Environment and Ecology Biodiversity and its Conservation

Test 15

16th October 2021

ENVIRONMENT AND ECOLOGY
Environmental Pollution + Climate Change + Global Warming
Environmental Governance (India + World)

Test 16

23rd October 2021

ENVIRONMENT AND ECOLOGY
Ecology and Functions of an ecosystem

 • Terrestrial ecosystems
 • Aquatic ecosystems

 

Environmental pollution

 • Pollutants
 • Air pollution
 • Water Pollution
 • Soil Pollution
 • Noise Pollution
 • Radioactive pollution
 • E-Waste
 • Solid Waste
 • Bioremediation
Biodiversity

 • Basic Concepts
 • Plant and Animal Diversity
 • Marine Organisms
 • Threat to Biodiversity
 • Protected Area Network:National parks, Wildlife sanctuaries, Biosphere reserves, Reserved and protected forests, Conservation and community reserves, Village and panchayat Forests, Private protected areas, Conservation areas
 • Biodiversity Conservation efforts
 • Indian Biodiversity ad conservation efforts
 • Bioprospecting
 • Biosafety
 • Biopiracy

Test 17

30th October 2021

ENVIRONMENT AND ECOLOGY
Environmental problems

 • Climate Change
 • Acidification
 • Eutrophication
 • Ozone Depletion
 • Mitigation Strategies
 • India and Climate Change
Conservation efforts: India and World

 • Institutional and Organizational mechanisms
 • Environmental Acts and Policies
 • Environmental conventions
 • Sustainable development Environmental Monitoring and Impact Assessment

Test 18

6th November 2021

HISTORY AND CULTURE
NCERT HISTORY
ANCIENT + MEDIEVAL + MODERN

Test 19

13th November 2021

HISTORY AND CULTURE
Visual Arts + Performing Arts Religions + Languages + Literature + Institutions

Test 20

20th November 2021

HISTORY AND CULTURE
Ancient India + Medieval India

Test 21

27th November 2021

HISTORY AND CULTURE
Modern India (1757 – 1947)

Test 22

4th December 2021

HISTORY AND CULTURE
Ancient India + Medieval India

Test 23

11th December 2021

HISTORY AND CULTURE
Art and Architecture

Test 24

18th December 2021

HISTORY AND CULTURE
Modern India

Test 25

25th December 2021

HISTORY AND CULTURE
Modern India

Test 26

1st January 2022

CURRENT AFFAIRS
ENDURANCE SEPTEMBER 2020 + ENDURANCE OCTOBER 2020

Test 27

8th January 2022

GEOGRAPHY
GEOGRAPHY NCERT

Test 28

15th January 2022

GEOGRAPHY
Geomorphology + Indian Physiography Climatology + Indian Climate

Test 29

22nd January 2022

GEOGRAPHY
Oceanography + Biogeography Demography + Human Geography + Census

Test 30

29th January 2022

GEOGRAPHY
Economic Activities + Agriculture + Minerals + Energy Industry + Transport + Trade + Communication

Test 31

5th February 2022

GEOGRAPHY
Physical Geography of the world

 • Origin and evolution of Universe Solar system
 • Geological History of the Earth
 • Geological Time scale Latitude and Longitude including important Parallels and Meridians
 • Motions of the Earth and their effects Inclination of the Earth’s Axis and its effects
 • Local and Standard Time and the International Date Line, Calendar
 • Eclipses – Solar, Lunar

 

Climatology

 • Structure, Composition of atmosphere
 • Weather & Climate
 • Heat & temperature
 • Insolation
 • Heat Budget
 • Distribution of temperature
 • Temperature Inversion
 • Pressure and Pressure belts
 • Winds
 • Planetary winds
 • Seasonal winds o Local winds
 • Precipitation-Forms & Types, Distribution of rainfall
 • Air Masses
 • Cyclones and anticyclones
 • World Climatic regions

 

 • Biogeography

 

Biomes World Economic and Human Geography:

 • Natural resources and mineral resources and distribution of key natural resources across the world
 • Agriculture and agro-climatic regions
 • Industry and location factors
 • Infrastructure
 • World Population, density & distribution, races & tribes,
 • settlements & migration Continents – Major physical features, natural resources
Geomorphology

 • Interior structure of the earth
 • Rock
 • Landform Development
 • First order (continental drift theory, sea floor spreading, plate tectonics theory)
 • Second order (Mountains, Plateaus, Plains & other landforms)
 • Internal forces & their impact – Volcanoes, Earthquakes,
 • Folding, Faulting, Isostasy
 • External forces & their impact – Weathering, Erosion & landforms thus developed

 

Oceanography

 • Bottom relief Features
 • Ocean waves, currents, tides & Tsunamis
 • Temperature distribution
 • Salinity distribution
 • Marine resources

 

Soils

 • Classification
 • Distribution
 • Erosion & Conservation

Test 32

12th February 2022

Physical Geography of India

 • Location
 • Latitude
 • Longitude

 

Drainage System

 • Himalayan Drainage System
 • Peninsular Drainage System
 • Other small river system

 

Soils

 • Classification of Soils
 • Problems of Soil and Conservation

 

Agriculture typology and major Crops grown in India

 • Agro-Climatic Regions
 • Land Reforms and Land use pattern
 • Animal Husbandry, Fisheries and Aquaculture

 

 • Mineral Resources classification and distribution

 

 • Population and Growth trends – density, sex ratio, literacy, tribes and racial groups in India

 

 • Industries- types and their locational factors

 

 • Map Based Questions from India (Location of state, city, river, lakes, important places including Ramsar sites, Biosphere Reserves, Wildlife Sanctuaries and National Parks)
Physiographic division of India

 • Northern Mountains
 • Plains of India
 • Peninsular Plateau
 • Islands of India

 

Indian Climate

 • Spatial and temporal distribution of temperature & pressure Winds
 • Rainfall: Indian Monsoon, Mechanism, Onset,
 • Variability: Rainfall distribution, Climatic Regions of India

 

Indian Flora & Fauna

 • Forests and their distribution
 • Forest Conservation
 • Fauna Indian Economic and Human Geography

 

Water Resources Availability and potential:

 • Lakes, rivers, dams, power and irrigation projects, wetlands and interlinking of rivers

 

 • Energy Resources conventional and nonconventional resources

 

 • Rural and Urban Settlements- types and patterns

 

 • Transport and Communication -railways, highways, inland, water transport, shipping and sea-ports, air transport

Test 33

19th February 2022

CURRENT AFFAIRS
ENDURANCE NOVEMBER 2020 + ENDURANCE DECEMBER 2020

Test 34

26th February 2022

SCIENCE AND TECH
Science and Technology

Test 35

1st March 2022

SCIENCE AND TECH
Science and Technology

Test 36

5th March 2022

HISTORY AND CULTURE
Ancient and Medieval India

Test 37

8th March 2022

HISTORY AND CULTURE
Modern India

Test 38

12th March 2022

HISTORY AND CULTURE
Complete History and Culture

Test 39

15th March 2022

WORLD AND INDIAN GEOGRAPHY
Complete Geography

Test 40

19th March 2022

WORLD AND INDIAN GEOGRAPHY
Complete Geography

Test 41

22nd March 2022

POLITY AND GOVERNANCE
Complete Indian Polity and Governance

Test 42

26th March 2022

POLITY AND GOVERNANCE
Complete Indian Polity and Governance

Test 43

29th March 2022

INDIAN ECONOMY
Complete Indian Economy

Test 44

2nd April 2022

INDIAN ECONOMY
Complete Indian Economy

Test 45

5th April 2022

CURRENT AFFAIRS
ENDURANCE JANUARY 2021 + ENDURANCE FEBRUARY 2021

Test 46

9th April 2 022

CURRENT AFFAIRS
ENDURANCE MARCH 2021 + ENDURANCE APRIL 2021

Test 47

12th April 2022

CURRENT AFFAIRS
BUDGET 2021-22 + ECONOMIC SURVEY + INDIA YEAR BOOK 2020

Test 48

16th April 2022

ENVIRONMENT
Complete Environment

Test 49

19th April 2022

ENVIRONMENT
Complete Environment

Test 50

23rd April 2022

MOCK PRELIMS TEST
COMPLETE GENERAL STUDIES SYLLABUS

Test 51

26th April 2022

MOCK PRELIMS TEST
COMPLETE GENERAL STUDIES SYLLABUS

Test 52

30th April 2022

MOCK PRELIMS TEST
COMPLETE GENERAL STUDIES SYLLABUS

Test 53

3rd May 2022

MOCK PRELIMS TEST
COMPLETE GENERAL STUDIES SYLLABUS

Test 54

7th May 2022

MOCK PRELIMS TEST
COMPLETE GENERAL STUDIES SYLLABUS

Test 55

10th May 2022

MOCK PRELIMS TEST
COMPLETE GENERAL STUDIES SYLLABUS

Test 56

14th May 2022

MOCK PRELIMS TEST
COMPLETE GENERAL STUDIES SYLLABUS

Test 57

17th May 2022

MOCK PRELIMS TEST
COMPLETE GENERAL STUDIES SYLLABUS

Test 58

21st May 2022

MOCK PRELIMS TEST
COMPLETE GENERAL STUDIES SYLLABUS

9,000.00 /-